Egyesületünk

A NEO Magyar Segítőkutya Egyesület 2011-ben alakult, fő célunk a fogyatékossággal élő személyek érdekképviselete, és társadalmi beilleszkedésének elősegítése speciálisan képzett segítőkutyákkal. Munkatársaink nagy része sérült, négylábú segítőtárssal rendelkező szakember (pl. kutyakiképző, gyógypedagógus, szociológus). 

Profilunkba elsősorban a mozgás- és hallássérülteket segítő kutyák, egyéb speciális személyi segítőkutyák (pl. ún. keresztképzett segítőkutyák, látássérült-segítő kutyák), valamint terápiás kutyák kiképzése tartozik.

A NEO MSKE másik küldetése a széleskörű társadalmi szemléletformálás: az érzékenyítő programunk célja nem csak a fogyatékos személyek integrációjának és esélyegyenlőségének elősegítése, hanem az ép, iskolás gyermekek szociális készségének fejlesztése (pl. segítőkészség, empátia, együttműködő készség), továbbá személyiség- és közösségfejlesztés. Segítőkutya-bemutatóinkon a felelős állattartásra is ráirányítjuk a figyelmet.

A csapatunk

2012-ben

2014-ben

További információk a honlapunkon és a facebook-on találhatók.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *